Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki firmy:

BridgeIQ, poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji: IV. IT/ICT

Wybrane przez Beneficjenta działania będą prowadzone na następujących rynkach:

NIEMCY, HISZPANIA, JAPONIA, SINGAPUR.

W ramach projektu Beneficjent zaplanował następujące zadania:

– Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

– Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki (dotyczy BPP i PPO)

– Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej

Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG (dotyczy BPP i PPO)

– Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych

(dotyczy BPP i PPO)

– Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO)

Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.10.2019 do 31.12.2020

Całkowita wartość projektu: 506 100 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowanych: 506 100 PLN.

Projekt jest sfinansowany z otrzymanej dotacji oraz środków własnych Beneficjenta.